Müdür


Yüksekokul Müdürü:   

 


 

Prof. Dr. Necati MENEK

 E-posta: nmenek@omu.edu.tr
Tel:  (362) 741 40 32
Tel: (362) 312 19 19 / 7301
Tel: (362) 741 37 55
Fax:  (362) 741 35 82 
 
 
      01.01.1965 yılında Samsun ili Kavak kazası Güneyce Köyü’nde doğdu. İlk öğrenimini köyde, orta ve lise öğrenimimi Samsun’da tamamladı. 1985 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü’nden mezun oldu.
     Temmuz 1986' da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı.
      Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda “Spektroskopik Verilerden Yararlanarak Küçük Moleküllerin Potansiyel Enerji Yüzeylerinin Hesaplanması ve Reaksiyon Dinamiğinin İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans Tezi'ni Şubat 1988’de verdi.
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda “Bazı Azo Boyar Maddelerin Polarografik ve Voltametrik Davranışlarının İncelenmesi” konulu doktora tezini Şubat 1996’ da tamamlayarak “Kimya Bilim Doktoru’’ ünvanını aldı.                      

     Doçentlik Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nı, 1994 yılında verdi. 9.11.1998’ de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca oluşturulan jüri tarafından yapılan Doçentlik sınavını eserler ve sözlü aşamasını oy birliği ile başararak “Doçent” ünvanını aldı.
      26.05.2004 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim dalına Profosör olarak atandı.
      Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde araştırma görevliliği ve öğretim üyeliği dönemlerinde öğrenci laboratuvarlarında ve lisans eğitim ve öğretim çalışmalarında görev aldı. Bu amaçla “Yeni bir Yaklaşımla Fizikokimya Laboratuvarı” ve “Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu” kitaplarının yazılmasına katkı sağladı. Aynı zamanda araştırma faaliyetlerini yürüttü. Bu amaçla, bölümde “Elektrokimya Araştırma Laboratuvarı” kurarak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayarak, araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir.
      2014 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Sırbistan’da Nis Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak bulundu.
       Eylül 2014 – Eylül 2015 tarihleri arasında da Kanada’da McGill Ünivesitesi’nde ziyaretçi profesör olarak görev yaptı. 
        Yurtiçi ve yurtdışında birçok bilimsel makalesi yayımlanmıştır.
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Ağustos 2016 tarihinden itibaren de Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

          Evli ve iki çocuk babasıdır.