6.1.2017 tarihinde Yüksekokulumuzda OMÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından konser verilecektir...6.11.2017 Pazartesi günü Yüksekokulumuzda OMÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. Olga HASANOĞLU, Doç. Dr. Seyhan BULUT, Doç. Dr. M. Özgü BULUT ve Yrd. Doç. Dr. Ols CINXO tarafından konser verilecektir.